آک وبیکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

آک وب • آموزشکده وب

سخن دوست :آلبرت انیشتن : از دیروز درس بگیر، برای امروز، زندگی کن و به فردا امیدوار باش. مهم‌ترین چیز این است که از پرسیدن دست نکشی
محل تبلیغات بنری محل تبلیغات بنری


یافت نشد